Biz:sms

mob
Niste registrovani?
Cookie-ji moraju biti uključeni!

OBAVEŠTENJE

Od 02.12. do 05.12. postojao je problem sa isporukom na servisu.
Servis je u medjuvremenu ponovo potpuno osposobljen, povećana dostupnost servisa, smanjeno vreme isporuke poruka i dodate su nove funkcionalnosti.

Sada imate mogućnost slanja poruka ćirilične sadržine i domaćih latiničnih slova, s napomenom, da je moguće da te poruke neće biti prikazane ispravno na odredišnom uređaju ukoliko uređaj ne može da ih prikaže i što ti naši znaci smanjuju broj znakova koji može da stane u SMS

Od sada možete da ispratite da li je poruka isporučena na odredišni uređaj u pregledu slanja

Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.


Biz:SMS je nova usluga mt:s-a koja Biznet korisnicima omogućava slanje SMS poruka na brojeve telefona kako unutar tako i izvan svoje Biznet grupe, u nacionalnom saobraćaju. Usluga Biz:SMS se besplatno aktivira na zahtev ovlašćenog lica preduzeća (popunjavanjem i slanjem priloženog zahteva). Nakon prijema i obrade zahteva, ovlašćeno lice će za svaki upisani predlog korisničkog imena dobiti korisnički nalog (korisničko ime i lozinku) za pristup Biz:SMS aplikaciji.

Jedno pravno lice može kreirati do pet korisničkih naloga. Pri slanju SMS poruka registrovani korisnik može odabrati da se primaocu SMS poruke predstavi svojim Biznet brojem ili predloženim alfanumerikom (imenom) preduzeća.

Cena SMS poruke se razlikuje u zavisnosti da li se šalje na brojeve unutar Biznet grupe ili van nje i zavisi od količine poslatih SMS poruka na mesečnom nivou. Jedna poruka je ograničena na 765 karaktera (približno 5 SMS poruka) i može se poslati odmah ili u zakazano vreme.

Ovlašćeni korisnik ima mogućnost da u svakom trenutku vidi trenutni broj poslatih poruka, kao i listing poslatih poruka.

Kada odlučite da postanete naš Biznet korisnik, dovoljno je samo da pozovete Korisnički servis 064/785 ili da se prijavite putem e-maila: [email protected]